De Brug mediation

De Brug Mediation

Ruim 300.000 kinderen maakten een scheiding mee!

Steeds meer kinderen wonen niet meer in een gezin met hun eigen ouders. De afgelopen twintig jaar is het aantal kinderen dat niet meer in een gezin met beide ouders woont gestegen naar 600.000. In ruim de helft van de gevallen is een scheiding van de ouders de oorzaak hiervan. De verwachting in de CBS-huishoudensprognose is dat de stijgende trend aanhoudt.
27% van de gescheiden ouders koos in 2010 voor co-ouderschap, waarbij kinderen net zo vaak bij de moede wonen als bij de vader. Bij 80% van de gevallen waarin voor co-ouderschap wordt gekozen is er ook na twee jaar nog sprake van co-ouderschap.

Wanneer ouders ut elkaar gaan zijn zij bij wet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan leggen zij vast hoe zij de zorg en opvoeding voor hun kinderen gaan vormgeven na de scheiding. Ook wordt daarin opgenomen hoe beide ouders elkaar informeren over het welzijn van hun kind. 

Maar, situaties veranderen, de kinderen worden ouder, er komen nieuwe partners, verandering van woonomgeving. Al deze, en ongetwijfeld nog meer zaken zijn van invloed op het leven van de kinderen. Juist daarom is het van belang om als ouders met elkaar te blijven communiceren over het welzijn van de kinderen en het functioneren van de gemaakte afspraken. Daarom nemen wij standaard in het ouderschapsplan op wanneer er evaluatie van het plan plaats vindt. 

Wanneer de communicatie goed verloopt is het natuurlijk prima mogelijk om dit gewoon als ouders samen te doen. Echter wanneer je werkt dat de communicatie (nog) moeizaam verloopt is het verstandig deze evaluatie met een onafhankelijke partij te doen. Deze persoon leidt het gesprek en helpt de communicatie op gang te brengen. Een mediator, en bij uitstek een Familiemediator, is hier een geschikte persoon voor. Wij helpen u hier dan ook graag bij.


Geplaatst op 18 december 2017
Webdesign en realisatie: Mayflower Reclame | Privacy Policy