De Brug mediation

De Brug Mediation

Tussen Partijen, Blog Februari 2018

"Scheiden zonder schade"
Afgelopen week verscheen het verslag Scheiden… en de kinderen dan? van André Rouvoet, voorzitter van het platform Scheiden zonder schade. Diezelfde week verscheen in de weekendbijlage van de NRC een special; Twintig jaar co-ouderschap, wat levert het op? 


Naast de nog altijd confronterende cijfers van kinderen in Nederland die te maken hebben met een scheiding, jaarlijks 70.000 en dat van deze kinderen er ca. 16.000 ernstig last hebben van de gevolgen van de scheiding. Merkt Rouvoet op, dat elke scheiding een levensgebeurtenis is voor een kind, maar dat niet elke scheiding per definitie (blijvende) schade oplevert.

Als ouder heb je dus invloed op de gevolgen van de scheiding voor je kind. Na de scheiding blijft het gezag over de kinderen aan beide ouders toebedeeld. Het kind heeft er recht om met beide ouders een goede band op te kunnen bouwen. Als ouder heb je dus ook de plicht ervoor te zorgen, dat je kind in staat is om met de andere ouder een band op te bouwen. Op welke wijze jullie dit als ouders willen waarborgen bepaal je zelf, al moet het natuurlijk wel aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Het artikel in de NRC laat zien dat co-ouderschap alleen werkt wanneer de ouders goed met elkaar omgaan. Ouders moeten elkaar respecteren in de rol als ouder. Daarnaast is ook een geringe afstand tussen de twee huizen een voorwaarde voor het slagen van co-ouderschap.

Scheiden met behulp van mediation kunt u zien als eerste stap naar een voortgezet gelijkwaardig ouderschap. Er is aandacht voor de communicatie tussen u en uw ex-partner. U stelt samen een ouderschapsplan op. Hierin stelt u de belangen van uw kind centraal. Graag helpen wij u de belangen van uw kind helder te krijgen. In sommige situaties spreken wij met het kind zelf. Door afspraken zo concreet mogelijk te maken is er minder kans op conflicten. Ook maakt u afspraken over het evalueren en waar nodig bijstellen van de gemaakte afspraken. Zo wordt de basis gelegd voor de nieuwe situatie, een nieuwe toekomst.

Altijd een gratis en vrijblijvend advies.

Paula de Vries
MfN registermediator - Familiemediator

Koperwiekplein 52Breed 36
1602 NK Enkhuizen1621 KC Hoorn
06 1337328406 51899555
info@debrug-mediation.nl
www.debrug-mediation.nl


Geplaatst op 06 maart 2018

Webdesign en realisatie: Mayflower Reclame | Privacy Policy