De Brug mediation

De Brug Mediation

Tweede Kamer stemt in met herziening partneralimentatie

De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie. Daarmee wordt de duur van de alimentatie teruggebracht van 12 naar 5 jaar. Het woord is nu aan de Eerste Kamer.


Het wetsvoorstel werd al in 2015 ingediend door VVD, D66 en PvdA, maar tussentijds meerdere keren aangepast.

Dat de Tweede Kamer zou instemmen met het voorstel kwam niet als een verrassing. Tijdens het Kamerdebat op 6 december werd al duidelijk dat er een grote meerderheid is voor herziening van de partneralimentatieduur. Alleen de christelijke partijen (CDA, ChristenUnie en SGP) hadden nog geen keuze gemaakt.

Volgens de nieuwe wet bedraagt de duur van de partneralimentatieplicht de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van vijf jaar. Wie vier jaar getrouwd is geweest, moet dus twee jaar alimentatie betalen.

Er zijn uitzonderingen voor mensen die minder kans hebben om na een echtscheiding snel in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien:
– mensen die vóór 1 januari 1970 zijn geboren en langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie;
– bij echtparen met kinderen onder de 12 jaar heeft de ex-partner recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is;
– na een huwelijk van minimaal 15 jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd binnen 10 jaar na de scheiding bereikt, heeft hij/zij recht op partneralimentatie tot het moment dat AOW wordt ontvangen met een maximum van 10 jaar;
– het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de alimentatieplichtige leidt niet meer automatisch tot het vervallen van de alimentatieplicht;
– alimentatiegerechtigden boven de 50 die langer dan 15 jaar getrouwd waren, krijgen 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering vervalt 7 jaar na inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Bovendien heeft de rechter in alle gevallen het laatste woord. De mogelijkheid om in schrijnende gevallen een langere termijn dan 5 jaar toe te wijzen, blijft bestaan.

De wet gaat niet over kinderalimentatie – daarvoor ligt een ander voorstel klaar – en heeft geen terugwerkende kracht. Voor echtparen die vóór de inwerkingtreding van de wet uit elkaar gaan, blijven de huidige regels gelden. Vooralsnog gaat de nieuwe wet op 1 januari 2020 van kracht. Het voorstel ligt nu in de Eerste Kamer.

Lees hier meer over partneralimentatie.

Bron: INA-PFR kennisbank


Geplaatst op 14 december 2018

Webdesign en realisatie: Mayflower Reclame | Privacy Policy