De Brug mediation

De Brug Mediation

De Kinderen Scheiden Mee, Kindercoaching De Brug

Kindercoaching De Brug richt zich op begeleiding en coaching van kinderen met gescheiden ouders. Wij werken met de methodiek van het erkende programma ‘De Kinderen Scheiden Mee’. Dit programma richt zich op een laagdrempelige wijze op het verminderen en voorkomen van problemen die voortkomen uit de scheiding. 
 
Het programma helpt om de verwerking in gang te zetten en bevordert de communicatie tussen het kind en de ouders. Het draagt bij aan erkenning en herkenning en biedt kinderen handvatten waarmee zij zelf invloed krijgen op hun verwerkingsproces. 
 
In een op de leeftijd van de kinderen afgestemd programma van één dagdeel leren kinderen beter te begrijpen wat er gebeurt bij een scheiding en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Kinderen kunnen hun gedachten en gevoelens delen met leeftijdsgenootjes die in dezelfde situatie zitten. Zo herkennen de kinderen zich in elkaars situatie en voelen ze de erkenning: "Ik ben niet alleen”.

Er kan ook gekozen worden voor individuele begeleiding van het kind. In deze gesprekken komen dezelfde onderwerpen aan bod, en is er daarnaast extra aandacht voor het individuele kind.

Elk kind verdient het om in een situatie als deze gehoord en gezien te worden. Door uw kind aan dit programma mee te laten doen geeft u het een extra steuntje in de rug in deze emotionele tijd.

Het eerstvolgende groepsprogramma voor kinderen in de basisschoolleeftijd staat gepland voor Zaterdag 26 januari 2019

Meer informatie
Paula de Vries
www.kindercoachingdebrug.nl
info@kindercoachingdebrug.nl
T: 06-51899555


Geplaatst op 03 januari 2019

Webdesign en realisatie: Mayflower Reclame | Privacy Policy