De Brug mediation

De Brug Mediation

Coaching na scheiding

De periode na de scheiding
Een echtscheiding gaat bijna altijd gepaard met veel emoties. Vaak wordt er gedacht dat deze emoties na de scheiding vanzelf zullen verdwijnen. De ervaring laat zien dat dit meestal niet het geval is en dat de emoties blijven of heftiger worden. Emoties rondom scheiding zijn heel normaal en divers. Denk aan boosheid, verdriet, eenzaamheid, onterechte gevoelens van schuld, verstoorde rust e.d.

Je leven verandert volledig na een scheiding. Wanneer er kinderen zijn dan komt de ouderrol in plaats van de partnerrol. De omgangsregeling vereist veel van je. Liever wil je misschien niet meer geconfronteerd worden met je ex-partner, maar de gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Naast je eigen emoties vragen de kinderen ook meer van je. De kinderen zijn verdrietig, opstandig en/of boos. Kinderen moeten misschien verhuizen, soms naar een andere plaats of een andere school. 

Het kan helpen om hierover met een coach te praten. Een coach helpt je om inzicht te krijgen in je eigen patronen en hoe je het beste met de situatie om kunt gaan.

Coaching na de scheiding kan hierbij goed helpen.

Webdesign en realisatie: Mayflower Reclame | Privacy Policy