De Brug mediation

De Brug Mediation

Nalatenschapsmediation

Voorkom ruzie om erfenis
In families komen conflicten voor. Op het meest ongelezen moment kunnen deze conflicten 'ineens' tevoorschijn komen.
Bijvoorbeeld bij het overlijden van een dierbare of voorafgaand aan dit overlijden.
Dan 'moeten' de familieleden met elkaar in overleg over de uitvaart en over de afwikkeling van de nalatenschap.
 
Mediation bij een erfenis
Met mediation kun je conflicten rond de afwikkeling van nalatenschappen zowel voorkomen als oplossen.
Er komt veel kijken bij de afhandeling van een erfenis, zowel op menselijk als zakelijk/juridisch vlak.
Wij kunnen de afhandeling met u in goede banen leiden.
In gesprekken met alle partijen helpen wij het vertrouwen te herstellen, dat nodig is voor een vlotte en duurzame afwikkeling van de nalatenschap.
 
Vanuit dat vertrouwen kunnen wij het maken van zakelijke afspraken begeleiden. Indien nodig in nauwe samenwerking met de notaris.
 
Waarom mediation?
U bent op zoek naar een oplossing, maar het lukt u niet alleen?
U wilt er graag samen op een constructieve wijze uitkomen? Of het vertrouwen weer herstellen?
Dan is mediation iets voor u.
Wij zorgen ervoor dat alles besproken kan worden, dat er weer naar elkaar geluisterd wordt en dat u samen tot een oplossing komt.
Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op tafel en worden zorgvuldig afgewogen.
 
Mediation werkt sneller, is beter en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.
Nog belangrijker: mediation streeft naar duurzame oplossingen.
Vaak wordt voor mediation gekozen omdat betrokken familieleden elkaar weer tegenkomen.
Dan kun je maar beter aandacht geven aan je familierelatie in plaats van elkaar te ontlopen.
Mediation is daarvoor de beste keus.
Webdesign en realisatie: Mayflower Reclame | Privacy Policy