De Brug mediation

De Brug Mediation

Alimentatie

Als u gaat scheiden, krijgt u meestal te maken met alimentatie.
In Nederland kennen wij twee vormen van alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Alimentatie is een zogenaamde zorgplicht. Voor de wet dienen gehuwden in elkaars onderhoud te voorzien.
Zij dienen ook voor hun kinderen te zorgen.
 
Partneralimentatie
De bovengenoemde onderhoudsplicht stopt niet na de echtscheiding.
Hoe lang er partneralimentatie moet worden betaald hangt af van de duur van je inkomen.
De plicht om te betalen duurt maximaal 12 jaar.
Voor een huwelijk zonder kinderen dat minder dan 5 jaar heeft geduurd, is het aantal jaren dat men getrouwd is doorslaggevend.
 
Kinderalimentatie
De onderhoudsplicht van ouders voor hun kinderen duurt tot het kind 21 jaar wordt.
Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met de welstand waarin het kind leefde voor de echtscheiding en de draagkracht van de ouders.
 
Nieuwe richtlijnen kinderalimentatie
Per 1 april 2013 zijn er nieuwe richtlijnen voor het berekenen van de kinderalimentatie.
Deze nieuwe richtlijnen gelden voor alimentaties die na 1 april 2013 worden vastgesteld of gewijzigd.
Een van de belangrijkste wijzigingen is dat voor de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige gebruik wordt gemaakt van een draagkrachttabel.
Aan de hand van deze tabel kan eenvoudiger worden vastgesteld hoeveel de ouders kunnen bijdragen aan de kosten van de kinderverzorging.
Er is ook een zorgkorting ingevoerd.
Ouders met een omgangsregeling hoeven vaak minder alimentatie te betalen naarmate ze meer voor hun kinderen zorgen.
 
Alimentatie berekenen
Om de juiste alimentatie vast te kunnen stellen, dient u uw financiële gegevens met betrekking tot uw inkomen en vermogen te overleggen.
Wij berekenen de alimentatie met het alimentatieberekeningsprogramma INA.
Dit berekeningsprogramma wordt ook door de rechterlijke macht gebruikt.
Webdesign en realisatie: Mayflower Reclame | Privacy Policy