De Brug mediation

De Brug Mediation

Hoe werkt het?

Werkwijze
Het omgaan met conflicten en emoties is ons specialisme. Wij werken strikt onpartijdig en behandelen vanzelfsprekend alle informatie vertrouwelijk. Meestal lukt het om binnen een paar dagen na het eerste contact te starten met de mediation. Het uitgangspunt is dat de gesprekken/bijeenkomsten met u samen zijn. Wel is het mogelijk dat na gezamenlijk overleg één of een aantal gesprekken individueel plaatsvindt.

Mediationovereenkomst
Aan de mediation kan een informatief intakegesprek voorafgaan. Dit gesprek, van ongeveer een half uur, is gratis en geheel vrijblijvend. Daarna wordt er besloten of er met mediation begonnen kan worden. De mediation begint met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. In deze overeenkomst zijn de belangrijkste regels en afspraken vastgelegd. Hierna start de eigenlijke bemiddeling/mediation. De volgende gesprekken duren in het algemeen anderhalf uur. Het benodigde aantal gesprekken is per situatie verschillend.

Webdesign en realisatie: Mayflower Reclame | Privacy Policy